Seminario Aikido-Iaido Claude Bertioume (Barquisimeto 2015)